2019-12-20 - Biuletyn

Patrycja Sasnal

Six Takeaways on European Migration Management since the Adoption of the Global Compact for Migration

Światowy pakt dla migracji (Global Compact for Migration, GCM), regulujący i ułatwiający globalne zarządzanie migracjami, został przyjęty w grudniu 2018 r. przez przeważającą większość państw świata. Pomijając pomniejsze niedociągnięcia, należy uznać go za krok milowy w międzynarodowej współpracy w dziedzinie migracji. Ponownie ujawnił on jednak podziały wewnątrz państw członkowskich UE i pomiędzy nimi. W rok po przyjęciu GCM warto wyciągnąć kilka konkluzji nt. europejskiego zarządzania migracjami, w tym m.in.: podziały w stosunkach transatlantyckich osłabiają globalne próby zarządzania migracjami; eksternalizacja procesów związanych z nieregularną migracją może być efektywną taktyką, ale umowy z labilnymi władzami są złą strategią; migracje na razie przestały być kluczowym europejskim tematem politycznym, a retorykę o nich w coraz większym stopniu kształtują nowi aktorzy.

2019-12-20 - Biuletyn

Marcin Przychodniak

Dyplomacja publiczna ChRL w mediach społecznościowych

Władze ChRL poszerzają promocję chińskiej polityki za granicą przez media społecznościowe takie jak Twitter i Facebook, popularne w Europie czy USA, ale blokowane w ChRL. W ostatnich miesiącach wiele chińskich placówek dyplomatycznych i ambasadorów założyło na nich konta. Profile na Twitterze mieli już wcześniej prominentni pracownicy mediów państwowych. Wchodząc w interakcje z użytkownikami i przedstawiając politykę ChRL w pozytywnym świetle, dążą do zmiany nastawienia europejskich i amerykańskich społeczeństw – w tym aparatu władzy i ekspertów – do Chin. Choć działania te są na początkowym etapie, władze ChRL będą je rozwijać, próbując wpływać na proces decyzyjny w UE i USA. 

2019-12-19 - Biuletyn

Bartłomiej Znojek

Kierunki zmian politycznych w Argentynie

Alberto Fernández z centrolewicowego Frontu Wszystkich objął urząd prezydenta Argentyny 10 grudnia. Głównym wyzwaniem dla niego będzie walka z kryzysem gospodarczym. Jego rząd odejdzie od prorynkowej polityki poprzedników i będzie próbował renegocjować spłatę długu zagranicznego oraz przyciągać inwestorów. Jego stanowisko w sprawie współpracy regionalnej może rodzić napięcia zwłaszcza w stosunkach z partnerami w Mercosurze. Choć nowy rząd będzie dążył do zacieśnienia współpracy z UE, to jego sceptyczny stosunek do umowy Mercosuru z Unią utrudni ratyfikację dokumentu w Argentynie. 

2019-12-18 - Biuletyn

Sara Nowacka

Sytuacja polityczna Iraku w kontekście masowych protestów

W październiku br. w Iraku rozpoczęły się masowe protesty przeciw złym warunkom życia oraz irańskiej ingerencji w politykę wewnętrzną. Brutalne próby stłumienia protestów doprowadziły do eskalacji przemocy. 30 listopada, pod naciskiem demonstrantów i najważniejszego szyickiego przywódcy duchownego w Iraku Alego as-Sistaniego, premier Adil Abd al-Mahdi podał się do dymisji. Jego rezygnacja, zapowiedziane przez prezydenta reformy i poparty przez Sistaniego plan stabilizacji ONZ wskazują na możliwość zniesienia panującego w Iraku modelu demokracji konsensualnej.

2019-12-17 - Biuletyn

Mateusz Piotrowski

Polityka zagraniczna w prawyborach Partii Demokratycznej w USA

Dotychczasowy przebieg prawyborów uwypuklił wewnętrzny podział w Partii Demokratycznej na związanych z establishmentem centrystów i bardziej lewicową frakcję progresywną. W odniesieniu do polityki zagranicznej kandydaci są zgodni co do istotnej roli, jaką NATO odgrywa w odstraszaniu Rosji i realizacji interesów bezpieczeństwa USA. W niektórych aspektach, jak polityka handlowa, zgadzają się z podejściem administracji Donalda Trumpa. 

2019-12-16 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Komplikacje w stosunkach Czech z Rosją

Stosunki polityczne między rządami Czech i Rosji ulegają pogorszeniu. W ostatnich miesiącach przyczyniło się do tego m.in. rozbicie sieci rosyjskich hakerów, usunięcie pomnika sowieckiego marszałka Iwana Koniewa w Pradze oraz intensyfikacja relacji Czech z Ukrainą i USA. Mimo to, dzięki wzrostowi wymiany handlowej i wzmacnianiu integracji energetycznej, rozwijają się dwustronne stosunki gospodarcze. Czeskie poparcie dla powstania gazociągu Nord Stream 2 świadczy o odmiennej od polskiej wizji funkcjonowania korytarza energetycznego północ– południe.