• facebook
  • facebook


Numer 3 (70) 2017

SPIS TREŚCI


Od redaktora naczelnego
„Atuty same nie grają” – czyli o pracy dyplomatycznej w sytuacji asymetrycznej

ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI IN MEMORIAM 1928–2017

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy na uroczystość pogrzebową profesora Zbigniewa Brzezińskiego, Waszyngton, D.C.

Zbigniew Brzeziński
Polska w okresie przemiany geostrategicznej

Zbigniew Brzeziński
Europa, Stany Zjednoczone i wybór Rosji

List kondolencyjny dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do rodziny zmarłego Zbigniewa Brzezińskiego

OPINIE

CHIŃSKI DYLEMAT DLA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Justyna Szczudlik
Damian Wnukowski
Łukasz Sarek
Dominik Mierzejewski

ESEJE I ARTYKUŁY

Adam Eberhardt
Imitacja partnerstwa – o polityce wschodniej Unii Europejskiej 

Sebastian Płóciennik
Czy Niemcy chcą Europy wielu prędkości?

Eryk Mistewicz
Opowieść o najtrudniejszej z francuskich kampanii wyborczych

Ian Anthony
Niebezpieczeństwo nowego wyścigu zbrojeń


Jacek Czaputowicz
Reforma służby konsularnej po 1989 roku – wspomnienie

ARCHIWUM

Sławomir Dębski
Zagadka zamachu na Piotra Wojkowa, sowieckiego posła w Warszawie, 7 czerwca 1927 roku – nieznany dokument polskiego MSZ rzuca nowe światło

RECENZJE

Łukasz Jurczyszyn
Thierry de Montbrial, Thomas Gomart (red.): Notre intérêt national. Quelle politique étrangère pour la France?

Veronika Jóźwiak
János Rainer M.: Az 1956-os magyar forradalom [Węgierska Rewolucja 1956 r.]

Ryszard Stemplowski
Arjun Appadurai: The Future as Cultural Fact. Essays on the Global Condition

Daniel Szeligowski
Wołodymyr Horbulin (red.): Switowa hibrydna wijna: ukrajinśkyj front [Światowa wojna hybrydowa: ukraiński front]

O autorach