2019-12-03
Marta Makowska, Melchior Szczepanik, Jolanta Szymańska

PISM Policy Paper: The Von der Leyen Commission: Searching for Balance in Europe

W coraz bardziej podzielonej politycznie Unii Komisja Europejska Ursuli von der Leyen będzie funkcjonowała w oparciu o bardziej kolegialny model przywództwa. Przewodnicząca będzie musiała podzielić się władzą z trójką wpływowych zastępców. By wzmocnić kruche początkowo poparcie dla swojej kandydatury, von der Leyen zbudowała zespół komisarzy, dążąc do zachowania równowagi zarówno w zakresie wpływów państw i partii politycznych, jak i podejścia do unijnych polityk. Deklarując ambicję stworzenia „komisji geopolitycznej”, chciała zjednoczyć państwa członkowskie wokół postulatu wzmocnienia roli UE na świecie. By osiągnąć sukces, będzie musiała przełożyć ogólną równowagę polityczną na konkretne propozycje, które pogodzą sprzeczne interesy.