2019-12-16 - Komentarz

Przemysław Biskup

Zdecydowane zwycięstwo konserwatystów w Wielkiej Brytanii

W świetle oficjalnych wyników wyborów do Izby Gmin Partia Konserwatywna uzyskała najsilniejszy mandat do rządzenia od czasów Margaret Thatcher i jednocześnie największą większość parlamentarną od zwycięstwa Tony’ego Blaira w 2001 r. Oznacza to szybką ratyfikację porozumienia o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE i rozpoczęcie rozmów o docelowych relacjach. Do sukcesu torysów przyczyniła się ostra konkurencja laburzystów i liberalnych demokratów. Wyniki wzmacniają jednak prawdopodobieństwo referendum niepodległościowego w Szkocji i zjednoczeniowego w Irlandii Płn.

2019-12-13 - Biuletyn

Paweł Markiewicz

Wyzwania nowego rządu w Kanadzie

Po wyborach federalnych, które odbyły się 21 października br., Liberalna Partia Kanady Justina Trudeau pozostała największą siłą w parlamencie. Straciła jednak większość i będzie sprawowała władzę w rządzie mniejszościowym. Rosnąca sprzeczność interesów regionalnych będzie wymagała od nowego rządu skupienia na sprawach wewnętrznych. W polityce zagranicznej wyzwaniami będą naprawa relacji z Chinami i uniknięcie kolejnej eskalacji napięć z USA. W sytuacji rywalizacji amerykańsko-chińskiej Kanada może poszukiwać bliższych stosunków z UE. 

2019-12-13 - Komentarz

Michał Wojnarowicz

Klincz polityczny w Izraelu

Próba zbudowania większości koalicyjnej po drugich w tym roku wyborach w Izraelu zakończyła się niepowodzeniem. Bez ustępstw ze strony liderów najważniejszych sił politycznych również następne wybory – zaplanowane na 2 marca 2020 r. – mogą nie doprowadzić do wyjścia z bezprecedensowego w historii Izraela impasu.  
 

2019-12-12 - Biuletyn

Jakub Pieńkowski

Stosunki bułgarsko-rosyjskie - między sentymentami a pragmatyzmem

Skandale szpiegowskie z końca 2019 r. tylko pozornie pogorszyły stosunki bułgarsko-rosyjskie. Ze względów kulturowo-historycznych bułgarskie społeczeństwo odczuwa wyjątkową sympatię do Rosji, a władze bagatelizują zagrożenia płynące z jej agresywnej polityki. Uważają to państwo za kluczowego partnera swych inwestycji energetycznych. Współpraca bułgarsko-rosyjska może pogłębiać podziały w polityce Unii Europejskiej wobec Rosji. 

2019-12-11 - Biuletyn

Lidia Gibadło

Perspektywy polityki RFN wobec Bałkanów Zachodnich

Sprzeciw prezydenta Emmanuela Macrona wobec rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Albanii i Macedonii Północnej z UE może skłonić Niemcy do korekty dotychczasowej polityki wobec Bałkanów Zachodnich. RFN będzie próbowała wpłynąć na stanowisko Francji, ale równocześnie może się zdecydować na rozwinięcie stosunków dwustronnych z państwami regionu oraz istniejących form współpracy, w których partnerem może być Polska. 

2019-12-11 - Komentarz

Agnieszka Legucka, Daniel Szeligowski

Szczyt formatu normandzkiego bez postępu

Pierwszy od trzech lat szczyt formatu normandzkiego (Ukraina, Rosja, Niemcy, Francja), który odbył się 9 grudnia br. w Paryżu, nie przyniósł przełomu w negocjacjach dotyczących uregulowania sytuacji w Donbasie. Rosyjskim władzom wciąż brakuje woli politycznej do zakończenia wojny z Ukrainą.