2019-07-08 - Biuletyn

Barłomiej Znojek

Znaczenie USA w polityce rządu Brazylii

Objęcie władzy w Brazylii przez rząd prezydenta Jaira Bolsonaro w styczniu br. przyniosło zmiany w jej polityce zagranicznej. Najważniejsza to nadanie priorytetu stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi, przez obecne władze brazylijskie uznawanymi za zasadniczego partnera, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i wzmacnianie pozycji międzynarodowej Brazylii. Główną przesłanką jest przekonanie o bliskości ideowej z administracją Donalda Trumpa, dlatego trwałość proamerykańskiego kierunku w polityce brazylijskiej nie jest pewna. Wyzwaniem dla jego utrzymania będą także stosunki Brazylii z jej innymi bliskimi partnerami, zwłaszcza Chinami.

2019-07-05 - Biuletyn

Sebastian Płóciennik

Konsekwencje wyboru Christine Lagarde na prezesa Europejskiego Banku Centralnego

Nominacja Christine Lagarde oznacza, że prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) może zostać osoba o dużym autorytecie międzynarodowym i doświadczeniu politycznym, ale spoza hermetycznego grona ekspertów od polityki monetarnej. Zwiększy to szanse na kontynuację ekspansywnej polityki pieniężnej zainicjowanej przez poprzedniego prezesa Mario Draghiego, której beneficjentami są przede wszystkim państwa południa Europy i Francja.

2019-07-04 - Biuletyn

Marcin Przychodniak

Znaczenie organizacji międzynarodowych w polityce ChRL

Chiny traktują zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych pragmatycznie – jako wsparcie rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej, ale także jako narzędzie zmieniania porządku światowego. Zwiększają wkład finansowy i aktywność m.in. w ONZ, próbują ożywić mniej znane instytucje oraz inicjować nowe. Skutecznie promują swoich kandydatów na stanowiska kierownicze. Negatywne podejście administracji USA do dyplomacji wielostronnej ułatwia ChRL promowanie swoich inicjatyw. UE powinna z rozwagą podchodzić do ich wspierania, oceniając każdą pod kątem poszanowania unijnych standardów.

2019-07-03 - Komentarz

Melchior Szczepanik

Porozumienie w Radzie Europejskiej w sprawie obsady najwyższych stanowisk w UE

Po kilkudniowych negocjacjach szefowie państw i rządów zdecydowali 2 lipca, że kandydatką na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) będzie Ursula von der Leyen, przedstawicielka chadecji i długoletnia minister w rządzie Niemiec. W ramach porozumienia ustalono również, że szefem Rady Europejskiej (RE) zostanie premier Belgii Charles Michel, wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – minister spraw zagranicznych Hiszpanii Josep Borrell, a szefem Europejskiego Banku Centralnego – Francuzka Christine Lagarde.

2019-07-03 - Komentarz

Bartłomiej Znojek

Porozumienie handlowe między UE i Mercosurem

Przedstawiciele Unii Europejskiej i Mercosuru (organizacji zrzeszającej Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj) zawarli 28 czerwca porozumienie w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu. Umowa wzmacnia status UE jako promotora wolnego handlu i może jej pomóc w skuteczniejszym konkurowaniu – zwłaszcza z Chinami – w Ameryce Łacińskiej. Dla Polski oznacza nowe możliwości rozwoju współpracy gospodarczej, szczególnie z Argentyną i Brazylią, ale budzi obawy krajowej branży rolniczej.

2019-07-02 - Komentarz

Oskar Pietrewicz

Spotkanie Kim-Trump w Panmundżomie

Spotkanie Donalda Trumpa i Kim Dzong Una 30 czerwca 2019 r. w strefie zdemilitaryzowanej, w Panmundżomie było trzecią okazją do ich bezpośredniej rozmowy. Wydarzenie miało dla obu przywódców głównie wymiar wizerunkowy, ale umożliwiło wznowienie rokowań na temat denuklearyzacji i sankcji. Dla KRLD to kolejny etap przełamywania izolacji politycznej. Dla Korei Płd., której prezydent wziął udział w spotkaniu, była to szansa na odzyskanie znaczenia jako pośrednik w rozmowach USA–KRLD.