2019-10-16 - Komentarz

Veronika Jóźwiak

Komentarz PISM: Wybory samorządowe na Węgrzech

Wybory samorządowe 13 października przyniosły ogólnokrajowe zwycięstwo Fideszu – partii rządzącej. Jednak ich wyniki stanowią największy po 2010 r. sukces wyborczy opozycji.

2019-10-15 - Biuletyn

Oskar Pietrewicz

Wyzwania sojuszu USA - Korea Południowa

W ostatnich miesiącach narastają spory między USA a Koreą Płd. Administracja prezydenta Donalda Trumpa oczekuje od sojusznika, by ponosił zdecydowanie większe koszty stacjonowania amerykańskich wojsk na swoim terytorium. We wrześniu br. rozpoczęły się negocjacje w tej sprawie. USA chcą także, by Korea Płd. aktywnie wsparła amerykańską strategię powstrzymywania Chin. Władze Republiki Korei są jednak wstrzemięźliwe, co ogranicza potencjał USA w rywalizacji z ChRL. Niewykluczone, że rozwiązania finansowe proponowane w sojuszu z Koreą Płd. Stany Zjednoczone zechcą zastosować także u swoich europejskich sojuszników.

2019-10-11 - Biuletyn

Przemysław Biskup

Brexit jako narzędzie strategii politycznej Borisa Johnsona

Od objęcia 24 lipca stanowiska premiera Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson realizuje ryzykowną strategię polityczną, której celem jest przebudowa brytyjskiego systemu partyjnego. Jej narzędziem jest zobowiązanie do dotrzymania „za wszelką cenę” terminu brexitu w dniu 31 października. Uchwalenie 9 września ustawy Letwina–Benna (zakazującej bezumownego wyjścia z UE) zepchnęło Johnsona do defensywy, ale jego sukces lub porażka rozstrzygnie się przy urnach. Przyspieszone wybory, które najprawdopodobniej odbędą się w grudniu, zdecydują też o nowej wizji międzynarodowej roli Wielkiej Brytanii.

2019-10-10 - Biuletyn

Karol Wasilewski

Turecka operacja w północnej Syrii

Turcja rozpoczęła operację wojskową pod kryptonimem „Krynica Pokoju”, której celem jest ustanowienie „strefy bezpieczeństwa” w północnej Syrii. Działania są prowadzone bez zgody Rady Bezpieczeństwa, która 10 października spotka się w tej sprawie na nadzwyczajnym posiedzeniu. Zwiększony w ostatnich miesiącach przepływ uchodźców przez granicę grecko-turecką sugeruje, że Turcja będzie wywierać presję na UE, aby pozyskać jej wsparcie dla projektu strefy. 

2019-10-09 - Biuletyn

Patryk Kugiel, Veronika Jóźwiak

Perspektywy współpracy V4 i Indii

Wizyty ministra spraw zagranicznych Indii Subrahmanyama Jaishankara 26 sierpnia br. na Węgrzech i 28–29 sierpnia br. w Polsce są sygnałem wzrostu zainteresowania Europą Środkową. Ożywienie dialogu politycznego stwarza warunki do pogłębienia współpracy gospodarczej między państwami regionu a Indiami. Szanse na zwiększenie intensywności kontaktów dawałoby uruchomienie współpracy w formacie Grupa Wyszehradzka + Indie. Zwiększyłoby to atrakcyjność państw wyszehradzkich, poprawiłoby ich rozpoznawalność w Indiach oraz pozwoliłoby ograniczyć asymetryczność tych relacji. 

2019-10-08 - Biuletyn

Marta Makowska

Przyszłość europejskiej polityki przemysłowej

Państwa członkowskie naciskają na Komisję Europejską, żeby do końca bieżącego roku przedstawiła nową strategię przemysłową UE. Najbardziej konkretne propozycje wysuwają Niemcy i Francja. Chcą rewizji zasad polityki antymonopolowej, ochrony wspólnego rynku przed nieuczciwą konkurencją z zewnątrz oraz wsparcia finansowego nowych technologii. Realizacja tej wizji mogłaby umożliwić budowę europejskich czempionów zdolnych do rywalizacji z globalnymi podmiotami. Zdaniem krytyków będzie ona jednak negatywnie oddziaływać na konkurencję w ramach rynku wewnętrznego UE, generując dodatkowe koszty dla konsumentów i przedsiębiorstw.