2019-10-08 - Biuletyn

Marta Makowska

Przyszłość europejskiej polityki przemysłowej

Państwa członkowskie naciskają na Komisję Europejską, żeby do końca bieżącego roku przedstawiła nową strategię przemysłową UE. Najbardziej konkretne propozycje wysuwają Niemcy i Francja. Chcą rewizji zasad polityki antymonopolowej, ochrony wspólnego rynku przed nieuczciwą konkurencją z zewnątrz oraz wsparcia finansowego nowych technologii. Realizacja tej wizji mogłaby umożliwić budowę europejskich czempionów zdolnych do rywalizacji z globalnymi podmiotami. Zdaniem krytyków będzie ona jednak negatywnie oddziaływać na konkurencję w ramach rynku wewnętrznego UE, generując dodatkowe koszty dla konsumentów i przedsiębiorstw.  

2019-10-07 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Austria po przyspieszonych wyborach parlamentarnych

29 września Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) wygrała wybory do niższej izby parlamentu – Rady Narodowej. Ich przedterminowy charakter był efektem upadku koalicji ÖVP i Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ) w maju br. Powrót Sebastiana Kurza jako kanclerza oznacza zawiązanie koalicji z FPÖ, z Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPÖ) lub z Zielonymi. Ostatnia – najbardziej prawdopodobna – opcja przełoży się na coraz większe rozbieżności na forum UE między Austrią i Polską, szczególnie w polityce klimatycznej. 

2019-10-04 - Biuletyn

Marcin Andrzej Piotrowski

Taktyka oraz konsekwencje strategiczne ataku na instalacje naftowe Arabii Saudyjskiej

Atak rakietami i dronami na saudyjskie instalacje naftowe sugeruje, że Iran przyjął nową taktykę i bardziej ryzykowną strategię wobec USA i ich regionalnych sojuszników. Jest to najnowszy element eskalacji przez Iran napięć, które mają wykazać fiasko polityki ,,maksymalnej presji” USA. Uderzenie wykazało luki w systemach obronnych arabskich państw Zatoki oraz podatność eksporterów ropy na różne formy ataków. Atak na Aramco, jednoczesny ze stopniowym łamaniem limitów programu nuklearnego, wymaga usztywnienia stanowiska całej UE (a nie tylko Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii) w sprawie konsekwencji eskalacyjnych działań Iranu. 

2019-10-04 - Komentarz

Przemysław Biskup

Komentarz PISM: Propozycja "ostatniej szansy" Borisa Johnsona ws. rozwiązania impasu na tle brexitu

2 października brytyjski premier Boris Johnson ogłosił propozycję zmian w porozumieniu o wyjściu z UE z listopada ub.r., które miałyby pozwolić na uzyskanie poparcia Izby Gmin. Propozycja ta ma jednak ograniczone szanse na akceptację.

2019-10-01 - Biuletyn

Anna Maria Dyner

Rosyjskie ćwiczenia wojskowe w 2019 r.

Ćwiczenia „Centrum” oraz „Tarcza Związku” były największymi tegorocznymi testami gotowości bojowej rosyjskiej armii. Celem było też sprawdzenie stanu współpracy z innymi państwami. Ich niemal równoczesne przeprowadzenie potwierdziło, że rosyjskie siły zbrojne są w stanie działać na dwóch kierunkach strategicznych (frontach). Natomiast przebieg manewrów pokazuje rosnący konwencjonalny potencjał wojskowy Rosji, co będzie coraz większym wyzwaniem dla NATO postrzeganego jako jej główny przeciwnik. 

2019-09-30 - Biuletyn

Marek Wąsiński

Graniczny podatek węglowy - warunkowa pomoc dla przemysłu

Unia Europejska rozważa obciążenie importowanych dóbr kosztami dwutlenku węgla wyemitowanego przy ich produkcji. Taki podatek mógłby wesprzeć działania na rzecz ochrony klimatu i pomóc unijnym firmom w rywalizacji z dostawcami spoza UE, zwalczając ryzyko tzw. ucieczki emisji. Byłby jednak trudny do wprowadzenia, a ponadto mógłby spowodować eskalację konfliktów handlowych i sporów na forum WTO. Jego opłacalność dla polskiej gospodarki w długim okresie byłaby uwarunkowana zwiększeniem innowacyjności i redukcją krajowych emisji.