2019-09-30 - Biuletyn

Marek Wąsiński

Graniczny podatek węglowy - warunkowa pomoc dla przemysłu

Unia Europejska rozważa obciążenie importowanych dóbr kosztami dwutlenku węgla wyemitowanego przy ich produkcji. Taki podatek mógłby wesprzeć działania na rzecz ochrony klimatu i pomóc unijnym firmom w rywalizacji z dostawcami spoza UE, zwalczając ryzyko tzw. ucieczki emisji. Byłby jednak trudny do wprowadzenia, a ponadto mógłby spowodować eskalację konfliktów handlowych i sporów na forum WTO. Jego opłacalność dla polskiej gospodarki w długim okresie byłaby uwarunkowana zwiększeniem innowacyjności i redukcją krajowych emisji. 

2019-09-26 - Komentarz

Andrzej Dąbrowski, Mateusz Piotrowski

Komentarz PISM: Wszczęcie śledztwa w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa

Demokraci, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów (IR), zapowiedzieli wszczęcie śledztwa ws. impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Decyzja ogłoszona przez spiker IR Nancy Pelosi jest związana ze skargą tzw. sygnalisty amerykańskiego wywiadu, dotyczącą rzekomego wywierania nacisków przez prezydenta USA na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Trump miał go nakłaniać do wszczęcia śledztwa ws. syna byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena. Demokraci są przekonani, że działania te miały na celu zdyskredytowanie Bidena i obniżenie jego szans na uzyskanie nominacji bądź zmuszenie do zakończenia kampanii.

2019-09-25 - Biuletyn

Sebastian Płóciennik

Krytyka taniego pieniądza: Niemcy wobec polityki monetarnej EBC

Ekspansywna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego budzi wiele kontrowersji w RFN. Niemcy widzą w niej zagrożenie dla interesów oszczędzających i banków oraz próbę podważenia preferowanego przez nich restrykcyjnego podejścia do finansów publicznych w strefie euro. Argumenty formułowane w RFN nie skłonią jednak EBC do zmiany kursu: polityka taniego pieniądza będzie kontynuowana. Dzięki temu rosną szanse na podtrzymanie wzrostu w strefie euro, co jest istotne również dla gospodarki Polski, w wysokim stopniu zależnej – np. przez eksport – od rynków wspólnej waluty.

2019-09-24 - Komentarz

Marek Wąsiński

Szczyt działań klimatycznych w Nowym Jorku - polityczna blokada ambicji

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wzywał, by zaplanowany na 23 września br. szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku nie był szczytem przemów, ale konkretnych działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Jego apel nie odniósł jednak pożądanych rezultatów. Państwa odpowiedzialne za największe emisje gazów cieplarnianych nie przedstawiły nowych daleko idących planów ograniczenia emisji. Najistotniejsze były nowe zobowiązania finansowe i inicjatywy ze strony korporacji. 

2019-09-23 - Biuletyn

Jędrzej Czerep

Wyzwania cywilnego rządu w Sudanie

Pięć miesięcy po ustąpieniu Omara al-Baszira powstał cywilny rząd Abdalli Hamdoka. Jego powołanie daje szansę na odbudowę gospodarki i korzystne dla UE zmiany w polityce zagranicznej. Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed rządem będzie uzyskanie pozycji rzeczywistego centrum decyzyjnego. Obecnie siły paramilitarne znajdujące się poza kontrolą premiera realizują interesy państw Zatoki Perskiej w regionie oraz przyczyniają się do niestabilności Libii i Czadu. 

2019-09-20 - Biuletyn

Patryk Kugiel

Afganistan przed wyborami prezydenckimi

Zerwanie przez USA rozmów pokojowych z talibami oznacza, że planowane na 28 września wybory prezydenckie w Afganistanie odbędą się w warunkach eskalacji wojny domowej. Najważniejszym wyzwaniem dla władz jest zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności procesu wyborczego. Choć wybory niosą ryzyko pogłębienia kryzysu wewnętrznego, mogą też doprowadzić do wzmocnienia pozycji nowego prezydenta w ewentualnych negocjacjach rządu z talibami. Taka sytuacja dawałaby szansę na uruchomienie wewnątrzafgańskiego procesu pokojowego. Zachodni partnerzy mogą wspomóc ten proces, potwierdzając wsparcie dla nowych władz i nasilając presję militarną na talibów.