2019-09-12 - Biuletyn

Michał Wojnarowicz

Izrael przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi

Rządząca partia Likud pozostaje faworytem zaplanowanych na 17 września wyborów. Jednak jej lider – premier Benjamin Netanjahu – ma mniejsze szanse na sformowanie rządu niż po poprzednim, kwietniowym głosowaniu. Sondaże wskazują na wyrównany wynik obecnej prawicowej koalicji i ugrupowań opozycji. Jeśli żaden z bloków nie uzyska większości koalicyjnej, wyjściem z politycznego impasu może okazać się powołanie rządu jedności narodowej przez największe partie.

2019-09-11 - Komentarz

Bartosz Bieliszczuk, Szymon Zaręba

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Wyrok Sądu UE z 10 września br. przywraca sytuację prawną gazociągu OPAL – lądowej odnogi Nord Stream – do stanu z 2009 r. Oznacza to konieczność ograniczenia przez Gazprom wykorzystania OPAL o ponad 12 mld m3 gazu rocznie. Aby utrzymać poziom eksportu do UE, koncern będzie musiał zwiększyć przesył przez Ukrainę, mimo że jej ominięcie jako kraju tranzytowego jest od lat strategicznym celem Rosji. Chociaż wyrok opiera się na traktatowej zasadzie solidarności energetycznej, Rosjanie będą przekonywać, że ma charakter polityczny, m.in. dlatego, że został wydany na krótko przed zimowym sezonem grzewczym i wygaśnięciem z końcem 2019 r. kontraktu na przesył gazu przez Ukrainę. 

2019-09-09 - Komentarz

Marek Wąsiński, Bartłomiej Znojek

Komentarz PISM: Wzrost napięć w stosunkach Brazylii i UE

Krytyczny stosunek w Unii Europejskiej wobec polityki brazylijskiego rządu Jaira Bolsonaro w sprawie ochrony klimatu i spór wokół rozwiązania problemu rozległych pożarów Amazonii przyniosły wzrost napięć we wzajemnych stosunkach. Dla UE, dla której przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ma charakter priorytetowy, nieskuteczna ochrona Amazonii przez Brazylię może stać się powodem do zablokowania przyjęcia porozumienia z Mercosurem. 

2019-09-06 - Biuletyn

Maciej Pawłowski

Koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd z Partią Demokratyczną jako rozwiązanie kryzysu rządowego we Włoszech

20 sierpnia br. premier Giuseppe Conte podał się do dymisji. Upadek rządu Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi był następstwem dążenia wicepremiera Matteo Salviniego do przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Według sondaży Liga, której jest on liderem, miała szansę na zwycięstwo. Jednak obawy przed jej rządami, pogłębieniem konfliktu z Komisją Europejską i kryzysem gospodarczym doprowadziły do powstania nowej koalicji M5S z Partią Demokratyczną. Zmiana rządu oznacza odejście od konfrontacyjnej postawy Włoch względem instytucji UE i od otwartej krytyki sankcji UE przeciwko Rosji.
 

2019-09-04 - Biuletyn

Przemysław Biskup

Republika Irlandii wobec ryzyka bezumownego brexitu

Od podpisania unijno-brytyjskiego porozumienia o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE polityka Republiki Irlandii wobec brexitu stawia sobie za cel obronę tzw. backstopu. Mimo zaostrzenia stanowiska rządu Borisa Johnsona ws. tego mechanizmu Republika ze względów wewnętrznych odmawia ustępstw w tym zakresie, licząc na ratyfikację umowy. Polityka irlandzka opiera się też na założeniu solidarności finansowej ze strony UE, nieodzwierciedlonej jednak dotąd w wieloletnich ramach finansowych UE.

2019-09-03 - Biuletyn

Jolanta Szymańska

Perspektywy zróżnicowania integracji w unijnej polityce azylowej

Rozmowy na temat reformy systemu dublińskiego, określającego odpowiedzialność państw członkowskich za rozpatrzenie wniosku, znalazły się w klinczu. Dlatego Niemcy i Francja zaproponowały utworzenie mechanizmu solidarnościowego, w którym ma uczestniczyć koalicja chętnych. Tego rodzaju współpraca na rzecz relokacji migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym to szansa na udzielenie im pomocy oraz zażegnanie sporów między państwami członkowskimi na tym tle. Zróżnicowanie integracji w tym obszarze niesie jednak ryzyko postępującej fragmentacji strefy Schengen.