2019-08-30 - Komentarz

Anna Maria Dyner

Wizyta Johna Boltona w Mińsku

29 sierpnia br. gościł w Mińsku doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA John Bolton – najwyższy rangą przedstawiciel amerykańskich władz, który odwiedził Białoruś w ciągu ostatnich 25 lat. Spotkał się z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką oraz ministrem spraw zagranicznych Uładzimirem Makiejem. Wizyta Boltona świadczy o rosnącej roli Białorusi w polityce USA wobec Europy Wschodniej.

2019-08-29 - Biuletyn

Sebastian Płóciennik

Pogorszenie koniunktury gospodarczej w Niemczech: wnioski dla Polski i UE

Pogorszenie koniunktury w Niemczech jest spowodowane głównie słabszym wzrostem gospodarki globalnej i niepewnością wywołaną konfliktami handlowymi. Wśród potencjalnych środków zaradczych coraz częściej dyskutowany jest duży pakiet fiskalny, który może wzmocnić popyt wewnętrzny. Sposób reakcji na groźbę recesji będzie istotny dla gospodarki Polski, która ze względu na silne powiązania handlowe z Niemcami może wyraźnie odczuć dekoniunkturę na rynku zachodniego sąsiada.

2019-08-28 - Biuletyn

Maciej Pawłowski

Rola Unidas Podemos w powstaniu i funkcjonowaniu rządu Hiszpanii

Mniejszościowy socjalistyczny rząd Pedro Sáncheza nie uzyskał 23 i 25 lipca br. wotum zaufania. Zdecydował o tym brak poparcia ze strony lewicowego ugrupowania Unidas Podemos (UP) i partii regionalnych. Wciąż istnieją szanse na porozumienie z UP, konieczne do utworzenia rządu. Jego brak zwiększy niestabilność polityczną kraju i doprowadzi do pogłębienia współpracy UP z partiami separatystycznymi. Jednak udział krytycznego wobec współpracy euroatlantyckiej UP w rządzie może utrudnić relacje Hiszpanii z partnerami w UE i NATO.

2019-08-28 - Komentarz

Damian Wnukowski

Szczyt G7 we Francji - akceptacja rozbieżności

Szczyt G7 we francuskim Biarritz (24–26 sierpnia) zakończył się wydaniem krótkiej i ogólnej deklaracji wskazującej jedynie na kilka kwestii, w których członkowie grupy są zgodni. Świadczy to o akceptacji znaczących wzajemnych rozbieżności, np. co do handlu międzynarodowego czy polityki klimatycznej. Oznacza też, że możliwości oddziaływania G7 na sprawy globalne są coraz bardziej ograniczone.

2019-08-27 - Biuletyn

Justyna Szczudlik

"Nowa era" w polityce obronnej Chin

W lipcu br. Chiny opublikowały pierwszą od 2015 r. białą księgę o polityce obronnej. Jest to odpowiedź na podobne dokumenty i rosnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Azji i ich konfrontacyjną politykę wobec ChRL. W porównaniu do poprzedniej księgi, wprowadzającej nową definicję bezpieczeństwa i aktywnej obrony interesów poza ChRL, nowy tekst koncentruje się na pokojowej wizji ładu światowego. Wskazuje na rolę Chin w jego kształtowaniu, pozostającą w kontraście wobec działań amerykańskich. Nie oznacza jednak rezygnacji z ochrony tzw. kluczowych interesów, co rodzi wyzwanie dla NATO.

2019-08-26 - Biuletyn

Tomasz Kamiński, Adriana Skorupska, Justyna Szczudlik

Raport PISM: Regionalny wymiar stosunków UE z Chinami

Raport jest wynikiem trzyletniego projektu prowadzonego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem projektu było zrozumienie roli, jaką odgrywa współpraca między regionami europejskimi i chińskimi w polityce Unii Europejskiej wobec Chin. Badaniu poddano zjawisko paradyplomacji, czyli relacji międzynarodowych podmiotów subpaństwowych, których celem jest osiągnięcie gospodarczych, kulturowych i politycznych korzyści.