2019-08-26 - Biuletyn

Tomasz Kamiński, Adriana Skorupska, Justyna Szczudlik

Raport PISM: Regionalny wymiar stosunków UE z Chinami

Raport jest wynikiem trzyletniego projektu prowadzonego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem projektu było zrozumienie roli, jaką odgrywa współpraca między regionami europejskimi i chińskimi w polityce Unii Europejskiej wobec Chin. Badaniu poddano zjawisko paradyplomacji, czyli relacji międzynarodowych podmiotów subpaństwowych, których celem jest osiągnięcie gospodarczych, kulturowych i politycznych korzyści. 

2019-08-23 - Biuletyn

Lidia Gibadło

Die Linke i FDP po wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że mniejszym partiom w Bundestagu – lewicowej die Linke i liberalnej FDP – grozi postępująca marginalizacja na poziomie federalnym. Rosnąca konkurencja ze strony pozostałych ugrupowań sprawiła, że coraz trudniej będzie im pozyskać nowych wyborców. W skrajnym scenariuszu mogą one nie przekroczyć progu wyborczego w wyborach parlamentarnych.

2019-08-22 - Biuletyn

Łukasz Janulewicz, Tomasz Żornaczuk

Niemcy wobec Inicjatywy Trójmorza

W 2019 r. Niemcy po raz drugi uczestniczyły w szczycie Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative, TSI) w roli obserwatora. Ich udział jest motywowany chęcią wzmocnienia współpracy z państwami Europy Środkowej na rzecz niwelowania podziałów w UE. Służy także ograniczeniu ambicji gospodarczych USA w regionie, których realizację miałoby ułatwiać Trójmorze. Zabiegi o członkostwo należy postrzegać jako jeden z celów niemieckiej polityki zagranicznej. Jego osiągnięcie mogłoby wpływać na przedsięwzięcia infrastrukturalne w Europie Środkowej, jeśli byłyby realizowane w ramach TSI.

2019-08-21 - Biuletyn

Damian Wnukowski

Gospodarka Chin w obliczu sporu handlowego z USA

Trwający od ponad roku spór handlowy z USA, a także czynniki globalne i wewnętrzne, przyczyniają się do spowolnienia w gospodarce ChRL, m.in. zmniejszenia zysków z eksportu. W tej sytuacji chińskie władze zdecydowały się na wprowadzenie pakietu stymulacyjnego i wstrzymanie części reform. Choć gospodarka Chin jest stabilna, przedłużający się spór z USA może zaostrzyć zachodzące w niej negatywne zjawiska i dodatkowo osłabić tempo wzrostu. Odbije się to na gospodarce światowej, co dla firm z UE może oznaczać np. spadek eksportu. Jednocześnie może wzrosnąć gotowość Chin do szerszego otwarcia rynku dla inwestorów.

2019-08-20 - Biuletyn

Jędrzej Czerep

Etiopia - napięcia etniczne zagrożeniem dla państwa

Seria zamachów politycznych w Etiopii 22 czerwca br. unaoczniła rosnące napięcia w państwie zbudowanym według modelu federalizmu etnicznego. Nacjonalizmy stają się głównym wyzwaniem dla jedności państwa i reformatorskiego premiera Abyi Ahmeda. Ich dalszy wzrost grozi wstrzymaniem procesu demokratyzacji państwa i integracji gospodarczej Rogu Afryki oraz niepowodzeniem polityki UE w regionie.

2019-08-19 - Biuletyn

Karol Wasilewski

Napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego - pilne wyzwanie dla Unii Europejskiej

W ostatnich miesiącach wzrasta napięcie we wschodniej części Morza Śródziemnego. Jest to konsekwencją nałożenia się na problemy historyczne nowych uwarunkowań w postaci nasilenia regionalnej rywalizacji i wzmocnionego zaangażowania państw trzecich. Eskalacja kryzysu może osłabić europejskie plany dywersyfikacji źródeł importu surowców energetycznych z południa, utrudnić rozwiązywanie problemów migracyjnych i zdestabilizować sąsiedztwo UE.