2019-12-11 - Komentarz

Agnieszka Legucka, Daniel Szeligowski

Szczyt formatu normandzkiego bez postępu

Pierwszy od trzech lat szczyt formatu normandzkiego (Ukraina, Rosja, Niemcy, Francja), który odbył się 9 grudnia br. w Paryżu, nie przyniósł przełomu w negocjacjach dotyczących uregulowania sytuacji w Donbasie. Rosyjskim władzom wciąż brakuje woli politycznej do zakończenia wojny z Ukrainą. 

2019-12-10 - Biuletyn

Damian Wnukowski

Państwa ASEAN-u wobec inicjatywy Pasa i Szlaku

Państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) różnią się w podejściu do chińskiej koncepcji Pasa i Szlaku – od zaangażowania przez warunkowe wsparcie po sceptycyzm. Choć inicjatywa odpowiada na potrzeby infrastrukturalne regionu, może służyć Chinom do politycznego dzielenia ASEAN-u. Z obawy o rosnące wpływy ChRL jego państwa mogą być zainteresowane przeciwwagą dla ich oferty, np. ze strony USA, Japonii czy UE.  

2019-12-09 - Biuletyn

Marek Wąsiński

Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie - zła prognoza dla klimatu

Podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach ustalono większość zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu ochrony klimatu. Celem COP25, który rozpoczął się 2 grudnia br. w Madrycie, jest dokończenie negocjacji. Pomimo konieczności szybkich działań na rzecz ochrony klimatu państwa nie są skłonne do deklarowania nowych ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

2019-12-06 - Biuletyn

Anna Maria Dyner

Wyzwania bezpieczeństwa w relacjach Polski i Białorusi

Załamanie się dotychczas funkcjonującego systemu bezpieczeństwa w Europie, spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, w szczególny sposób dotknęło Białoruś. Państwo to obawia się rosnących napięć w relacjach rosyjsko-natowskich wynikających m.in. z upadku reżimu INF, wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu i Zachodniego Okręgu Wojskowego FR. Choć  częściowo odmienne interesy bezpieczeństwa stanowią wyzwanie w relacjach polsko-białoruskich, oba państwa mają potencjał współpracy w tej sferze. 

2019-12-06 - Komentarz

Artur Kacprzyk

Spotkanie przywódców NATO w Londynie

Spotkanie szefów państw i rządów NATO w Londynie 3–4 grudnia br. potwierdziło, że w 70. rocznicę powstania Sojusz wciąż ma fundamentalne znaczenie dla jego członków. Państwom udało się przezwyciężyć napięcia polityczne – zwłaszcza związane z wypowiedziami prezydentów USA, Francji i Turcji –  i przyjąć wspólną deklarację o dalszej adaptacji Sojuszu do aktualnych zagrożeń i wyzwań. Jednak podziały wewnątrz NATO nadal się utrzymują i mogą ostatecznie osłabić realizację ustaleń z Londynu. 

2019-12-05 - Biuletyn

Veronika Jóźwiak

Polityka Węgier wobec Turcji

Umacnianie stosunków z Turcją od kilku lat jest jednym z filarów otwarcia w kierunku państw wschodnich w węgierskiej polityce zagranicznej. Relacje te służą realizacji dwóch celów: zwiększeniu korzyści gospodarczych płynących ze stosunków z państwami pozaunijnymi oraz wyróżnieniu się Węgier w polityce europejskiej. Węgry nie chciały potępić operacji militarnej Turcji w Syrii, blokując w październiku br. przyjęcie wspólnego krytycznego oświadczenia UE. Węgry uznały turecką interwencję za korzystną, o ile powstrzyma ona kolejną falę uchodźców przybywających do Unii.