2019-10-28 - Komentarz

Marcin Przychodniak

Nagroda Sacharowa dla ujgurskiego dysydenta Ilhama Tohtiego

Parlament Europejski uhonorował ujgurskiego dysydenta Ilhama Tohtiego tegoroczną Nagrodą im. Sacharowa za Wolność Myśli. Wyróżnienie jest wyrazem sprzeciwu wobec nasilającego się w ostatnich latach represjonowania Ujgurów – wyznawców islamu, jednej z mniejszości etnicznych w Chinach. Jest również wsparciem dla postulowanej przez Ilhama koncepcji pokojowego współistnienia z rdzennymi Chińczykami. Nagroda nie zmieni chińskiej polityki w tej kwestii, wskazuje jednak, że problematyka praw człowieka jest nadal ważna w polityce UE wobec ChRL. 

2019-10-25 - Biuletyn

Arkadiusz Legieć

Konsekwencje udziału zagranicznych bojowników w konflikcie ukraińsko-rosyjskim

W żadnym z konfliktów na obszarze postsowieckim nie wzięło udziału tylu zagranicznych bojowników, co w walkach na wschodniej Ukrainie w latach 2014–2019 – szacuje się, że było to ponad 17 tys. osób z 55 państw. Stanowią oni szczególne wyzwanie dla bezpieczeństwa Ukrainy i państw ościennych, ponieważ mogą angażować się w radykalną działalność, także terrorystyczną, oraz są elementem działań hybrydowych prowadzonych przez Rosję. 

2019-10-25 - Komentarz

Rafał Tarnogórski

Polska członkiem Rady Praw Człowieka

17 października br. Polska została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne (ZO) ONZ na członka Rady Praw Człowieka (RPC) w kadencji 2020–2022, otrzymując 124 głosy. Wybór Polski i uzyskanie wysokiego poparcia oznaczają, że jej kadencja w Radzie Bezpieczeństwa, upływająca z końcem tego roku, jest pozytywnie oceniana.  

2019-10-24 - Biuletyn

Łukasz Jurczyszyn

Ryzykowna strategia zbliżenia: Rosja w polityce zagranicznej Francji

Prezydent Emmanuel Macron dąży do zbliżenia z Rosją, za czym przemawiają korzyści dla Francji w sferze gospodarczej oraz w postaci zwiększenia jej międzynarodowych wpływów. Taka polityka może jednak oznaczać osłabienie jedności UE i NATO wobec Rosji, a w przypadku niepowodzenia osłabi pozycję polityczną Macrona we Francji oraz w UE. 

2019-10-23 - Biuletyn

Agnieszka Legucka

Ryzyko "selektywnego zaangażowania" UE we współpracę z Rosją

Chociaż od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę relacje między Unią Europejską i Federacją Rosyjską pozostają w impasie, UE utrzymuje ograniczoną współpracę w oparciu o zasadę selektywnego zaangażowania. Brak precyzyjnie określonego zakresu kooperacji oraz uzależnienia jej od zmiany polityki Rosji może prowadzić do osłabienia spójności w polityce wschodniej UE i zagrażać bezpieczeństwu europejskiemu.

2019-10-22 - Biuletyn

Marcin Przychodniak

Scenariusze polityki ChRL wobec protestów w Hongkongu

Radykalizacja protestów w Hongkongu destabilizuje tamtejszą gospodarkę i życie publiczne. Przeczy propagandzie Komunistycznej Partii Chin o sukcesie integracji regionu z Chinami. Władze chińskie nie wykluczają wyprowadzenia wojska na ulice Hongkongu, ale w pierwszej kolejności próbują opanować sytuację za pośrednictwem lokalnej władzy. Ogranicza ona prawo do zgromadzeń i autoryzuje brutalne działania policji. Oznacza to łamanie postanowień deklaracji chińsko-brytyjskiej z 1984 r. i stanowi naruszenie prawa międzynarodowego. W przypadku zaostrzenia sytuacji w Hongkongu UE będzie zmuszona zająć bardziej zdecydowane stanowisko niż dotychczas.