2019-08-19 - Biuletyn

Karol Wasilewski

Napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego - pilne wyzwanie dla Unii Europejskiej

W ostatnich miesiącach wzrasta napięcie we wschodniej części Morza Śródziemnego. Jest to konsekwencją nałożenia się na problemy historyczne nowych uwarunkowań w postaci nasilenia regionalnej rywalizacji i wzmocnionego zaangażowania państw trzecich. Eskalacja kryzysu może osłabić europejskie plany dywersyfikacji źródeł importu surowców energetycznych z południa, utrudnić rozwiązywanie problemów migracyjnych i zdestabilizować sąsiedztwo UE.

2019-08-14 - Biuletyn

Melchior Szczepanik

Konsekwencje wyboru Charles'a Michela na przewodniczącego Rady Europejskiej

Szefowie państw i rządów jednomyślnie wybrali premiera Belgii Charles’a Michela na nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Zbudował on wizerunek polityka umiarkowanego i sprawnego negocjatora, jest jednak zwolennikiem koncepcji Europy wielu prędkości. Jeśli nie uda mu się doprowadzić do kompromisów w kwestiach, które w ostatnich latach podzieliły Unię, będzie zapewne promował realizację nowych projektów w ramach wzmocnionej współpracy grup państw.

2019-08-13 - Biuletyn

Marta Makowska, Maciej Pawłowski

Znaczenie wyboru Josepa Borrella na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE

Rada Europejska (RE) wystąpiła 2 lipca z propozycją mianowania hiszpańskiego socjalisty Josepa Borrella na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Jeśli obejmie urząd, będzie kontynuował program swojej poprzedniczki Federiki Mogherini, zwiększając jednak nacisk na współpracę z krajami Maghrebu i Ameryki Łacińskiej oraz wykazując większą otwartość na prowadzenie restrykcyjnej polityki wobec Rosji. Jego głównym wyzwaniem pozostanie natomiast poprawa skuteczności unijnej dyplomacji poprzez lepszą koordynację działań z państwami członkowskimi.

2019-08-09 - Biuletyn

Michał Wojnarowicz, Szymon Zaręba

Aneksja osiedli na Zachodnim Brzegu: kontekst prawny i polityczny

Kwestia osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu pozostaje jednym z kluczowych elementów konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Obecne uwarunkowania polityczne w Izraelu i sprzyjająca postawa administracji USA zwiększają prawdopodobieństwo aneksji tych osiedli przez Izrael. Taki krok, nielegalny z punktu widzenia prawa międzynarodowego, miałby destrukcyjny wpływ na proces pokojowy i wymusiłby rewizję relacji UE–Izrael.

2019-08-08 - Biuletyn

Mateusz Piotrowski

Przestrzeń kosmiczna w polityce bezpieczeństwa administracji Donalda Trumpa

USA utworzą całkowicie nowy rodzaj sił zbrojnych przeznaczonych do prowadzenia operacji w kosmosie. Jest to odpowiedź na wzrost zagrożenia ze strony Chin i Rosji, szybko rozwijających
systemy kosmiczne o wojskowym zastosowaniu. W rezultacie NATO po raz pierwszy w historii przyjęło politykę wobec kosmosu. Konsekwencje tych działań zobowiążą także sojuszników
nieposiadających zdolności kosmicznych, którzy będą musieli wypracować własną politykę w tej dziedzinie.

2019-08-08 - Komentarz

Marek Wąsiński, Damian Wnukowski

Osłabienie juana - kolejna eskalacja sporu USA-ChRL

Stany Zjednoczone i Chiny eskalują konflikt handlowy pomimo prowadzonych negocjacji nad jego zażeganiem. W odpowiedzi na kolejne amerykańskie cła chińskie władze pozwoliły 5 sierpnia na deprecjację waluty poniżej symbolicznej wartości 7 juanów za dolara, co m.in. doprowadziło do spadków na głównych światowych giełdach. Przedłużający się i eskalujący spór – rozszerzony o kwestie walutowe – będzie negatywnie wpływał na światową gospodarkę, w tym UE.