2019-11-14 - Biuletyn

Marcin Andrzej Piotrowski

Podejście Rosji do rozwoju broni i systemów antysatelitarnych

Choć Rosja promuje projekty uniwersalnych umów ograniczających zbrojenia w kosmosie, to równolegle wznowiła prace nad broniami i systemami antysatelitarnymi (ASAT), mogącymi wyeliminować satelity wojskowe, cywilne i podwójnego zastosowania. Ze względu na kluczowe znaczenie satelitów we współczesnych operacjach wojskowych będzie doskonaliła tego typu broń jako element „asymetrycznej odpowiedzi” na rozwój przez USA i NATO zdolności konwencjonalnych i przeciwrakietowych. 

2019-11-14 - Komentarz

Bartłomiej Znojek

Rezygnacja prezydenta Boliwii ze stanowiska

Evo Morales, prezydent Boliwii od 2006 r., zrezygnował z urzędu 10 listopada. Zbiegł do Meksyku, gdzie uzyskał azyl polityczny. Bezpośrednim powodem tej decyzji było wypowiedzenie posłuszeństwa przez armię, a zarzewiem kryzysu – oszustwa wyborcze w wyborach prezydenckich 20 października. Decyzja Moralesa komplikuje próby szybkiego załagodzenia napięć w kraju. Nowe władze boliwijskie w tych staraniach będą musiały polegać na wsparciu partnerów międzynarodowych. Kluczowym będzie Organizacja Państw Amerykańskich. 

2019-11-13 - Biuletyn

Kinga Raś

Perspektywy współpracy państw bałtyckich z Chinami

Państwa bałtyckie zwiększają wymianę handlową z Chinami i liczą na inwestycje z tego kraju. Sprzyja temu nasilenie stosunków politycznych i zainteresowanie strony chińskiej. Współpraca gospodarcza Litwy, Łotwy i Estonii z Chinami będzie zyskiwać na dynamice dopóty, dopóki jej rozwój nie stanie się przeszkodą dla wsparcia tych państw przez USA wobec rosyjskiego zagrożenia. Ten czynnik we współpracy z Chinami jest ważniejszy niż w przypadku pozostałych państw inicjatywy 17+1. 

2019-11-12 - Biuletyn

Michał Wojnarowicz

Polityka Izraela w obszarze wschodniego Morza Śródziemnego

Znaczenie regionu wschodniego Morza Śródziemnego dla Izraela zwiększyło się w ciągu ostatniej dekady. Jest to wynikiem zazębiających się czynników związanych z wybuchem wojny domowej w Syrii, pogorszeniem stosunków z Turcją oraz odkryciem nowych złóż gazu. Efektywność izraelskiej polityki, zwłaszcza w kwestiach energetycznych, zależy od zacieśniania relacji z państwami regionu, m.in. Egiptem czy Cyprem. Dlatego współpraca regionalna będzie się pogłębiać, co może też korzystnie wpłynąć na stosunki Izrael–UE. 

2019-11-12 - Komentarz

Szymon Zaręba

Wyrok MTS dotyczący zarzutów wstępnych w sprawie Ukraina przeciwko Rosji

Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z 8 listopada br. jest pierwszym, który zapadł w szeregu postępowań toczących się od 2014 r. przed głównymi trybunałami międzynarodowymi z inicjatywy Ukrainy przeciwko Rosji. Sprawy te wiążą się ze wspieraniem przez rosyjskie władze nielegalnych grup zbrojnych na wschodniej Ukrainie i z aneksją Krymu.

2019-11-08 - Biuletyn

Mateusz Piotrowski

Śledztwo w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa a stosunki USA-Ukraina

Stosunki USA–Ukraina stały się przedmiotem śledztw Kongresu po skardze sygnalisty, dotyczącej wywierania presji przez Donalda Trumpa na Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent miał warunkować udzielenie pomocy militarnej Ukrainie wszczęciem przez nią dochodzenia, które zaszkodziłoby Joe Bidenowi, potencjalnemu rywalowi Trumpa w wyborach w 2020 r. Osadzenie relacji dwustronnych w amerykańskim sporze politycznym powoduje, że Ukrainie trudno będzie prowadzić politykę wobec USA. Sytuacja ta nie powinna jednak wpłynąć na zasadnicze elementy amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.