2019-09-24 - Komentarz

Marek Wąsiński

Szczyt działań klimatycznych w Nowym Jorku - polityczna blokada ambicji

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wzywał, by zaplanowany na 23 września br. szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku nie był szczytem przemów, ale konkretnych działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Jego apel nie odniósł jednak pożądanych rezultatów. Państwa odpowiedzialne za największe emisje gazów cieplarnianych nie przedstawiły nowych daleko idących planów ograniczenia emisji. Najistotniejsze były nowe zobowiązania finansowe i inicjatywy ze strony korporacji. 

2019-09-23 - Biuletyn

Jędrzej Czerep

Wyzwania cywilnego rządu w Sudanie

Pięć miesięcy po ustąpieniu Omara al-Baszira powstał cywilny rząd Abdalli Hamdoka. Jego powołanie daje szansę na odbudowę gospodarki i korzystne dla UE zmiany w polityce zagranicznej. Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed rządem będzie uzyskanie pozycji rzeczywistego centrum decyzyjnego. Obecnie siły paramilitarne znajdujące się poza kontrolą premiera realizują interesy państw Zatoki Perskiej w regionie oraz przyczyniają się do niestabilności Libii i Czadu. 

2019-09-20 - Biuletyn

Patryk Kugiel

Afganistan przed wyborami prezydenckimi

Zerwanie przez USA rozmów pokojowych z talibami oznacza, że planowane na 28 września wybory prezydenckie w Afganistanie odbędą się w warunkach eskalacji wojny domowej. Najważniejszym wyzwaniem dla władz jest zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności procesu wyborczego. Choć wybory niosą ryzyko pogłębienia kryzysu wewnętrznego, mogą też doprowadzić do wzmocnienia pozycji nowego prezydenta w ewentualnych negocjacjach rządu z talibami. Taka sytuacja dawałaby szansę na uruchomienie wewnątrzafgańskiego procesu pokojowego. Zachodni partnerzy mogą wspomóc ten proces, potwierdzając wsparcie dla nowych władz i nasilając presję militarną na talibów.  

2019-09-19 - Komentarz

Michał Wojnarowicz

Powyborcza sytuacja w Izraelu

Wybory do Knesetu przeprowadzone 17 września nie wyłoniły jednoznacznych zwycięzców, gdyż żaden z bloków skupionych wokół największych ugrupowań – Likudu i Niebiesko-Białych – nie uzyskał większości parlamentarnej. Kluczowe dla powstania koalicji rządowej mogą okazać się gotowość poszczególnych partii do kompromisu w celu utworzenia rządu jedności narodowej lub wewnętrzne rozłamy. 

2019-09-18 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Słowackie dążenia do lepszych stosunków z Rosją

Słowacki rząd, wbrew stanowisku prezydent Zuzany Čaputovej, kontynuuje politykę odprężenia w relacjach z Rosją. Służyła temu pierwsza wizyta premiera Słowacji Petra Pellegriniego w Moskwie i Sankt Petersburgu w czerwcu br. oraz wyrażenie gotowości do pozyskiwania gazu z Nord Stream 2, którego powstaniu słowacki rząd się dotychczas sprzeciwiał. Dla Grupy Wyszehradzkiej oznacza to pogłębienie rozłamu w postrzeganiu Rosji, dla Polski zaś – coraz widoczniejszą potrzebę poszukiwania sojuszników poza V4 w kwestii polityki wobec tego państwa.

2019-09-16 - Biuletyn

Sara Nowacka

Próby reformy polityki demograficznej Egiptu

Populacja Egiptu, najliczniejszego po Rosji sąsiada UE, wkrótce przekroczy 100 mln. W połączeniu z niesprawną gospodarką może to przyczynić się do wybuchu nowych kryzysów – na tle rosnącego bezrobocia, dostępu do wody i żywności oraz politycznych. W odpowiedzi na te wyzwania rząd, we współpracy z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i ONZ, podejmuje działania w celu zmniejszenia wskaźnika dzietności. Obniżenie tempa wzrostu populacji Egiptu pomoże ograniczyć dalszą destabilizację Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.